email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias była gościem w programie „Debata Trójstronna” w TVP Info. Dyskusja dotyczyła projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liderka naszej centrali przedstawiła stanowisko FZZ w kontekście zapisów dotyczących tzw. zmiany definicji pracownika wskazując, że zapis mówiący, że do związków zawodowych wstępować można dopiero po okresie półrocznej pracy zarobkowej jest niedorzeczny.  

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem FZZ Przewodnicząca zarekomendowała przedstawicielowi rządu, aby ten zaprzestał prac nad ustawą w kontekście reprezentatywności, doraźnych czynności, czy w końcu zakresu możliwości pobierania informacji o stanie zakładu pracy przez organizacje zakładowe do czasu, gdy w/w wymieniony wskaźnik wzrośnie. Dopiero w momencie wzrostu poziomu uzwiązkowienia możliwa będzie zmiana ustawy o związkach zawodowych i to w dodatku oparta o projekt przygotowany przez związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Więcej tu: TVP Parlament