email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

EKZZ potępiła rządy Polski i Węgier za założenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na dyrektywę o pracownikach delegowanych i zapowiedź walki z nią do końca.

Sekretarz Konfederalna EKZZ Liina Carr powiedziała: „Dwa państwa członkowskie chcą odwrócić bardzo dobrą, podjętą w demokratyczny, świetnie opracowaną prawnie decyzję. Rewizja tej dyrektywy jest politycznym kompromisem zawartym pomiędzy trzema unijnymi instytucjami: Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją – zgodnie z unijnymi zasadami i procedurami. Tu nie ma żadnej obawy prawnej, to czysto polityczny rewanż za decyzję, która tym rządom się nie podoba.

To co jest najbardziej podłe, to fakt, że te rządy chcą wysyłać swoich pracowników za granicę jako tanią siłę roboczą. Czym zasłużyli sobie pracownicy z Polski czy Węgier, by płacić im mniej w Niemczech czy Francji niż lokalnym pracownikom? To całkowicie niezrozumiałe podejście. Zgodnie z tą logiką oni chcą prawdopodobnie pracownikom zatrudnionym w Polsce czy na Węgrzech obniżyć zarobki przez zatrudnianie robotników z biedniejszych państw Unii. To działania absurdalne i samobójcze, które stworzą więcej biedy, migracji i drenażu mózgów z gospodarek z niskimi pensjami. To będzie błędna spirala ciągnąca w stronę eksploatacji i nędzy.

Nie zaprzestaniemy swoich protestów, dopóki ta obrzydliwa skarga nie zostanie wycofana”.