Wartość dodana

Czym jest Rada Dialogu Społecznego?

Rada Dialogu Społecznego (RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.

W dniu 19 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która weszła w życie 31 sierpnia 2018 r.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Prace ustawowe Rady Dialogu Społecznego odbywają się według określonych harmonogramów dla poszczególnych aktów prawnych i są prowadzone w trybie konsultacji bądź negocjacji.

Od października 2018  do października 2019 r. funkcję Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego pełni Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.