email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Apel

24-04-2016, 22:41
Jestem oburzony! Otóż, 8 lutego br. w żadnej szanującej się telewizji czy radio nie poinformowano o święcie Służby Więziennej. Jest to tym bardziej bulwersujące, że formalnie to święto obchodzimy od 6 lat. Początki przywracania etosu i właściwego statusu służbie sięgają wielu lat wstecz, kiedy to związkowcy zapoczątkowali społecznymi obchodami należyte miejsce w kalendarzu. 

W tym miejscu należy przypomnień wielką zasługę obecnego przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Kol. Czesława Tuły za trud i zaangażowanie w inicjatywie początkującej ten ogromny wysiłek.  Oficjalne obchody zostały zaplanowane na 30 czerwca, co również wzbudza wiele kontrowersji. Przecież nie po to odwołujemy się od Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych z 8 lutego 1919 r., aby teraz w sztuczny sposób zmieniać datę obchodów, tylko ze względu na porę roku. 

Nie podoba mi się to!