email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Brak rąk do pracy?

24-10-2017, 11:59

Po 30 latach budowania demokracji a w niej państwa prawa myśleliśmy, że doprowadzimy do unormowań zapewniających sprawiedliwość i równe traktowanie grup społecznych. Niestety znów grupa związkowców należących do związków zawodowych kadry inżynieryjno -technicznej została poniżona. Na początku transformacji politycy potrafili wysłuchać naszych argumentów i merytorycznego uzasadnienia co doprowadziło do sprawiedliwego zapisu w kodeksie pracy:

Art. 24 117. § 1. Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja
związkowa:

1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240);

2) zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu , nie mniej jednak niż dziesięć tysięcy pracowników, lub

3) zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy.

Niestety pomimo wielu lat starań o sprawiedliwy zapis dotyczący reprezentatywności zakładowej dalej nie tylko toleruje się nieuczciwość i akceptuje brak sprawiedliwości w unormowaniach prawnych to jeszcze podnosi się progi reprezentatywności pomimo zmniejszania sie uzwiązkowienia. Organizacja związkowa, do której mogą należeć wszyscy pracownicy ma zupełnie inne możliwości niż ta do której zgodnie z ich statutem może należeć od 7 do 15 %. pracowników w zależności od liczebności kadry pracującej w firmach.

Nasz Związek przeprowadził badania i w 196 na 200 badanych firm przedstawiciele kadry potwierdzili, że procedowane zmiany pogorszą status organizacji związkowej. W wielu firmach stracimy reprezentatywność opartą na oszukańczych metodach liczenia według podwójnych standardów. Wszyscy pytają się kiedy zapanuje minimalna sprawiedliwość. Nie chcemy tolerować takich rozwiązań, które niszczą kadrę inżynieryjna tylko dlatego, że nie stanowi 100 % pracowników. Kiedy w firmach będziemy traktowani na równi z innymi grupami społecznymi? Kiedy nasz głos będzie tak samo ważny jak innych pracowników?

Zygmunt Mierzejewski