email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Apel

24-04-2016, 22:41
Zdecydowanie spóźniona akcja.

Motywowana głównie politycznie. Referendum w sprawie zmian w oświacie należało organizować pod koniec czerwca ubiegłego roku, kiedy minister Zalewska ogłosiła zamiar likwidacji gimnazjów a najpóźniej w połowie września ub. r. kiedy pojawiły się projekty ustaw. Wtedy zebranie 500 tys. podpisów postawiłoby rząd w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dzisiaj nie ma już szans na przeprowadzenie referendum przed 1 września 2017 r. 

Ponadto, głównymi siłami wspierającymi ZNP są politycy PO, którzy zmielili ponad 3 miliony podpisów obywateli domagających się referendum w sprawie 6-latków i przyszłości gimnazjów. Ich wiarygodność jest więc zerowa i świadczy tylko o hipokryzji, cynicznie i instrumentalnym traktowaniu obywateli.

Co do zasady, to obywatele powinni wypowiedzieć się w tej sprawie w drodze referendum. Winno ono być jednak przeprowadzone PRZED podjęciem ustaw a nie teraz. Dzisiaj to tylko hucpa polityków, którzy rozpaczliwie szukają paliwa do protestowania... ZNP jest tylko narzędziem. Przypominają się słowa Lenina o "pożytecznych" etc.