email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Apel

24-04-2016, 22:41
Firma, Instytucja, Organizacja, Społeczeństwo, które nie potrafi nadążać za bieżącymi wyzwaniami cywilizacyjnymi zostaje w tyle – nie potrafi wsiąść do pociągu jadącego do nowoczesności. 

Tylko szybkie reagowanie na zmiany, ciągłe uczestnictwo w nich i stałe kształcenie swoich umiejętności oraz przewidywanie następujących kierunków przemian stawia daną organizacje na równi z innymi. 


Wykreowany w poprzednim okresie negatywny wizerunek związków zawodowych ciągle powtarzany przez niektórych nieprzystających do rzeczywistości dziennikarzy i zagubionych w rzeczywistości pesymistów musi zostać w związku ze zmianami na rynku pracy szybko zmieniony. Nie tak dawno pracodawcy byli panami wszystkiego. Płacili minimalne pensje nieprzystające do włożonej pracy, tępili związki zawodowe, wyrzucali każdego kto miał inne od nich zdanie. W obecnej rzeczywistości, kiedy brak jest rąk do pracy - wielu zweryfikowało swoje podejście do pracowników, związków zawodowych i wspólnego poszukiwania rozwiązań gwarantujących pełne zatrudnienie w firmie. Zatrudnienie wykwalifikowanych fachowców. Coraz częściej wspólnie ( organizacje pracodawców i związków zawodowych) poszukują rozwiązań tak na szczeblu centralnym jak i regionalnym.  Czas więc na weryfikacje oceny związków zawodowych bez demagogii, stereotypów czy kreowania pospolitego chamstwa w ocenie. Wreszcie czas na docenienie pracy i uzmysłowienie wielu niezorientowanym członkom społeczeństwa jaką rolę związki zawodowe spełniają w strukturach demokratycznych państwa.


Tak jak różnice w wynagradzaniu polskich pracowników w stosunku do wykonujących tę samą pracę pracowników z innych krajów europejskich, tak samo jeszcze wygląda nasza świadomość społeczna i realizacja zasad dialogu społecznego w porównaniu z innymi krajami zachodniej Europy. Co do wynagrodzeń często podnoszą się głosy o wyrównaniu ich z innymi krajami, co do świadomości społecznej to mało kto o nich mówi a jeszcze mniej próbuje niwelować istniejące różnice. 


W nowoczesnej Europie określone warunki pracy i płacy nie biorą się z księżyca, ale są latami wypracowywane w dialogu społecznym przy aktywnej postawie związków zawodowych. Im pracownicy są do niego lepiej przygotowani, znają metody negocjacji, umieją wykorzystywać w zależności od sytuacji określone instrumenty, tym lepsze są warunki pracy w danym kraju, regionie czy branży.

Pamiętajmy myśl Albert Einsteina
„Tylko życie przeżyte dla innych warte jest, żeby je przeżyć”

Zygmunt Mierzejewski