email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Apel

24-04-2016, 22:41

Majsterkowicze

27-04-2016, 03:55

W czwartek odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Przybył Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i pokazał nam prezentację odnośnie strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

A więc:

Plan Morawieckiego – jako Forum Związków Zawodowych musimy to głęboko przeanalizować. Zamierzam nakłonić działaczy do szerokiej, wewnętrznej dyskusji na ten temat. Na dzień dzisiejszy mam wiele wątpliwości. Przede wszystkim – minister nie nakreślił roli jaką pracownik odgrywa w rozwijaniu polskiej gospodarki. Ten element myślenia jest odtworzeniem neoliberalnej perspektywy Boniego z „Polski 2030”. Adresatem Odpowiedzialnego Rozwoju jest pracodawca, biznesmen.

Krokiem naprzód może być przyjęcie paradygmatu, że kapitał ma pochodzenie. W pewnym sensie się z tym zgadzam. Potwierdzam też tezę, że wzrost PKB nie obrazuje realnego wzrostu życia Polaków. Natomiast z drugiej strony nie dostarczono nam informacji o wizji rynku pracy. Na poprzednim posiedzeniu plenarnym RDS wicepremier Morawiecki przebąkiwał coś o flexicurity, w czwartek, na posiedzeniu plenarnym RDS … milczał.

Nie wiemy więc ile w jego wyobrażeniu jest dążenia do elastyczności, a ile chęci budowania bezpiecznej przyszłości zatrudnionych obecnie na umowach cywilnoprawnych. Ostatecznie śmiem twierdzić, że związki zawodowe w ocenie Morawieckiego mają być partnerem projektu poprawienia warunków do rozwoju przedsiębiorców, co jak dobrze wiemy z doświadczenia nie przekłada się na wzrost płac.

Myślę, że idealnym momentem, aby wrócić do tej dyskusji jest Święto Pracy. W końcu od jakości tego projektu zależeć będzie los milionów ludzi, którzy dziś potrzebują konkretnych rozwiązań.