email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Majsterkowicze

27-04-2016, 03:55

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu rozpoczynają się oficjalne rozmowy na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. To początek bardzo trudnego okresu dla wszystkich trzech stron dialogu, w szczególności tyczy się to nas, związkowców oraz strony rządowej. Uważam, że żadna z dotychczasowych propozycji (ustawa emerytalna, minimalna stawka godzinowa) nie była tak wymagająca jeśli chodzi o zdolność do budowania szeroko pojętego kompromisu.

Oczywiście, kapitał sukcesu zgromadzony przez ostatnie kilka miesięcy jest w mojej skromnej ocenie dobrą wróżbą. Fakt, że doszliśmy do porozumienia w tak kontrowersyjnych sprawach jak emerytury czy wynagrodzenia powinno napawać optymizmem. Warto o tych sukcesach pamiętać, szczególnie w nadchodzących tygodniach.

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na kilka zagrożeń, które mogą zdewastować ten kapitał pozytywnych doświadczeń:

  1. Przede wszystkim – różnice zdań pomiędzy partnerami nie mogą za wszelką cenę uzyskać statusu broni w walce ideologicznej. Debata na temat tej ustawy odbywa się niestety w trakcie kolejnej odsłony polsko – polskiej wojenki. Przestrzegam więc przed ewentualnym wykorzystywaniem tego tematu w celach zbijania kapitału politycznego przez którąkolwiek ze stron tego, skądinąd często sztucznie pompowanego konfliktu.
  2. Działania mające status „za wszelką cenę” – najważniejszym etapem budowania dialogu wobec rządowych propozycji powinna być pełna zgodność central związkowych. Bez tej zgody nie moim zdaniem mowy o jakichkolwiek działaniach strony rządowej.
  3. Rola Prezydenta RP Andrzeja Dudy – jako Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych liczę na personalne zaangażowanie głowy państwa, Patrona Dialogu.
  4. Wiara w dobre intencje. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że strona rządowa miała dobre intencje tworząc ten dokument. Spierajmy się więc w oparciu o rozwiązania. Brak zaufania będzie działać na szkodę wszystkich zainteresowanych dyskusją.

Na koniec – wykorzystajmy potencjał debaty, która nas czeka. W tym szczególnym czasie mamy niepowtarzalną okazję pokazać społeczeństwu, a w szczególności młodemu pokoleniu istotę działalności związków zawodowych. Nie zmarnujmy go.