Sprzeciwiamy się polityce oszczędności❗️🛑

Dzisiaj, 12 grudnia w Brukseli odbyła się demonstracja przeciwko planom Unii Europejskiej dotyczącym powrotu do „polityki oszczędności„, co może zmusić kraje do obcięcia 45 miliardów EUR z ich budżetów tylko w przyszłym roku❗️🛑

Związkowcy z całej Europy, w tym przedstawiciele organizacji zrzeszonych do Forum Związków Zawodowych: KNSZZ „AdRem”,  Związek Zawodowy Pracowników Policji, Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP ) przyłączyli się do demonstracji zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych❗️

❗️EKZZ podczas demonstracji apelowało m.in. o przedłużenie zawieszenia zasad fiskalnych Unii Europejskiej o kolejny rok, aby dać czas na pogłębioną debatę na temat konsekwencji i alternatyw dla ponownego wprowadzenia polityki oszczędności. Jest to jedna z wielu mobilizacji związkowych odbywających się w całej Europie w ramach kampanii EKZZ mającej na celu powstrzymanie polityki oszczędności i wywalczenie sprawiedliwego porozumienia dla pracowników, w tym podwyżek płac❗️📈

❗️EKZZ obawia się, iż czternaście państw członkowskich 🇪🇺 będzie zmuszonych dokonać ogromnych cięć budżetowych lub zebrać równoważną kwotę z podatków, począwszy od stycznia 2024 roku zgodnie z nowym „Paktem Stabilności i Wzrostu” – chyba, że zostaną wprowadzone postulowane zmiany. Przepisy fiskalne UE zostały zawieszone w 2020 r., po to aby poradzić sobie z gospodarczymi skutkami pandemii, ale mają zostać przywrócone już w styczniu 2024 roku.

❗️EKZZ wezwało przywódców UE do ponownego przemyślenia planowanej polityki oszczędności po tym, jak bezprecedensowa skala inwestycji za pośrednictwem unijnego „Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” oznaczała, że gospodarka otrząsnęła się z pandemii szybciej niż oczekiwano. EKZZ podkreślał, że konieczne jest wprowadzenie „złotej reguły” dla inwestycji publicznych, aby zapewnić, że kraje będą mogły dokonywać inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznych poziomów bieżących wydatków.

W demonstracji z ramienia FZZ wzięli udział👇

Pan Rafał Jankowski  (przewodniczący delegacji FZZ) – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący NSZZ „Policjantów”, Pan Stanisław Taube – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, Pan Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący WZZ  „Forum-Oświata”, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, Pani Urszula Łobodzińska – Wiceprzewodnicząca KNSZZ „AdRem”, Pani Danuta Jędrowska – Wiceprzewodnicząca KNSZZ „AdRem” oraz Pani Joanna Stec-Trzpil – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji.

 


Krystyna Dębkowska z nagrodą imienia Haliny Krahelskiej! Przeczytaj całą relację z Gali Państwowej Inspekcji Pracy


Jesteś Członkiem organizacji należącej do FZZ? Skorzystaj z 10-procentowej zniżki na pobyt w domach wczasowych Forum – Invest! 

Skorzystaj z 10-procentowej zniżki na pobyt w domach wczasowych Forum – Invest! 

Zgłoś się do zarządu swojej organizacji członkowskiej z prośbą o wydanie kart lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem Forum Związków Zawodowych. 

Kontakt do biura FZZ: 

Adres e – mail: biuro@fzz.org.pl 

Tel/Fax: +48 22 628 73 75


Sikora: warto rozważyć wprowadzenie prawdziwej kwoty wolnej


Podwyżki dla budżetówki to priorytet!


Gardias: Bez podwyżek będą puste sądy, szkoły, urzędy [WYWIAD]


 Relacja ze spotkań Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. opolskiego

W dniach 15.09.2023, 03.10.2023 i 04.10.2023 Forum ZZ woj. opolskiego organizowało następujące wydarzenia: 

  1. W dniu 15.09.2023 konferencja “Z dialogiem na ZDROWIE” która odbyła się w Brzegu na zamku Piastów Śląskich.

Konferencję prowadziła przewodnicząca Forum ZZ woj. opolskiego Krystyna Ciemniak wraz z osobami współpracującymi Rafałem Sikorski i Bożeną Kowalkowska z ramienia Forum ZZ. 

Tematami wiodącymi były: 

Epidemia XXI wieku – leczenie nieoczywiste. Brak na nią lekarstwa

lek. med. Aleksander Krzywulski, pediatra kierownik Oddziału Dziecięcego oraz dyrektor ds. medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym 

Jak zdrowo żyć i unikać zawału serca

dr n. med. Janusz Prokopczuk, kardiolog, Ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kędzierzynie-Koźlu 

Łagodny przerost prostaty – historia i teraźniejszość 

lek. med. Rafał Olejnik, urolog, prezes Klinika Nova w Kędzierzynie-Koźlu

Udar mózgu – co każdy wiedzieć powinien

lek. med. Bogdan Nowak, neurolog, kierownik oddziału rehabilitacji neurologicznej w BCM

Ruch jako najskuteczniejsze lekarstwo 

mgr Dariusz Banik, fizjoterapeuta

Konferencja odniosła ogromny sukces i spotkała się z dużym zainteresowaniem 

mieszkańców pow. brzeskiego.

  1. W dniu 03.10.2023 w Opolu w Urzędzie Marszałkowskim na sali Orla Białego odbyło się XXV lecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego.

Tą wspaniałą uroczystość poprowadziła przewodnicząca Forum ZZ woj. opolskiego Pani Krystyna Ciemniak razem z Panem Grzegorzem Nosal. 

Dodatkowo podczas uroczystości zostały nadane i wręczone odznaczenia „ Za Zasługi

dla Województwa Opolskiego”. Takie odznaczenie zostało wręczone między innymi Pani Dorocie Gardias przewodnicząca Forum Zarządu Głównego. Pan Andrzej Jankowski, Dyrektor biura prawnego Forum Zarządu Głównego Forum ZZ otrzymał odznakę 

„Przyjaciela Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”. 

XXV lecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego spotkało się z ogromnym uznaniem wszystkich zgromadzonych gości jak również wojewody opolskiego i marszałka Andrzeja Buła. 

  1. Dnia 04.10.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu Forum ZZ w którym uczestniczyło 21 osób z 34.

Zarząd podsumował działania Forum ZZ od dnia 11.06.2023 do dnia 03.10.2023. Podczas spotkania ustalono termin kolejnego posiedzenia na 13.10.2023.

Opracował: Rafał Sikorski 


Wittkowicz: Jest publiczne zobowiązanie, że nauczyciele od przyszłego roku będą mieć wyższe pensje o 30 proc., a urzędnicy o 20 proc. Będziemy się domagać realizacji tych zobowiązań.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Bez Was nadzieja, że przyszłość może przynieść nam radość, sukces i rozwój nie istnieje. Nam, Polkom i Polakom, pracownicom i pracownikom. 

Pamiętamy o Waszej szczególnej roli i poświęceniu na rzecz lepszej przyszłości kolejnych pokoleń. 

Dziękujemy Wam za to, za Waszą niezłomność i upór. 

Wierzymy, że pomimo stawianych barier i trudów, wspólnymi siłami doprowadzimy do sytuacji, w której misja walki o godność i płace w sektorze edukacji i oświaty dobiegnie do przepełnionego sukcesami końca.  Nie ma żadnych wątpliwości, że w Dzień Edukacji Narodowej postulat pilnych, zgodnych z oczekiwaniami strony społecznej podwyżek musi wybrzmieć!

Bez rewolucji godnościowej w odniesieniu do codzienności Nauczycieli i Pracowników Oświaty, nie będzie czego świętować. 

Życzymy Wam wszystkiego, co doprowadzi do tego oczekiwanego sukcesu!

Jesteśmy z Wami!


STOP CENZURZE! Skarga FZZ i OPZZ do KRRiT ws. cenzurowania przez TVP „Marszu Gniewu”