email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Aktualności Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego

27-02-2017, 15:45
Więcej
Aktualności Sprawozdanie doraźnego Zespół problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju RDS za okres do 17.02.2017r.

Sprawozdanie doraźnego Zespół problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju RDS za okres do 17.02.2017r.

27-02-2017, 15:39
Więcej
Aktualności Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego

27-02-2017, 15:13
Więcej
Aktualności Spotkanie robocze partnerów społecznych z przedstawicielami MR i MRPiPS

Spotkanie robocze partnerów społecznych z przedstawicielami MR i MRPiPS

27-02-2017, 15:10
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych

Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych

15-02-2017, 17:07
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji w transporcie drogowym

Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji w transporcie drogowym

15-02-2017, 16:59
Więcej
Aktualności Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

13-02-2017, 21:12
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

09-02-2017, 13:03
Więcej