email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)

Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)

02-11-2016, 11:35
Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece społecznej

Opinia do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece społecznej

02-11-2016, 11:06
OPINIA DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

10-10-2016, 18:39
W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ,,ustawa”) z dnia 13 września 2016 r., działając w imieniu Forum Związków Zawodowych, należy ocenić proponowany projekt pozytywnie, jako zmierzający do poprawy warunków materialnych najuboższych emerytów i rencistów. 
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Opinia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

28-09-2016, 20:28
Opinia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (PROJEKT Z DNIA 07.09.2016 R.).
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

12-09-2016, 14:20
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia FZZ do projektu o zmianie ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego

Opinia FZZ do projektu o zmianie ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego

24-08-2016, 18:02
16 sierpnia 2016 roku, Forum Związków Zawodowych wydało opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych Instytucjach Dialogu Społecznego.
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.

Opinia do projektu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.

24-08-2016, 17:59
16 sierpnia 2016 roku Forum Związków Zawodowych wydało opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. (Projekt z dnia 19.07.2016r.)
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach

Opinia do obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach

22-08-2016, 11:45
Opinia do Obywatelskiego projektu Ustawy o emeryturach i rentach z funduszy ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 sierpnia 2016 roku.
Więcej