email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Opinie Prawne FZZ Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy  Policji...

Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

27-12-2016, 10:31
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia FZZ do

Opinia FZZ do "Przeglądu System Emerytalnego"

13-12-2016, 13:19
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej

Opinia do projektu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej

23-11-2016, 08:16
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.)

Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.)

02-11-2016, 13:07
Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.). 
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw

02-11-2016, 13:04
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw 
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)

Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)

02-11-2016, 11:35
Opinia do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z 27.09.2016 r.)
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece społecznej

Opinia do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece społecznej

02-11-2016, 11:06
OPINIA DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

10-10-2016, 18:39
W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ,,ustawa”) z dnia 13 września 2016 r., działając w imieniu Forum Związków Zawodowych, należy ocenić proponowany projekt pozytywnie, jako zmierzający do poprawy warunków materialnych najuboższych emerytów i rencistów. 
Więcej