email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Opinie Prawne FZZ Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

09-02-2017, 13:03
Więcej
Opinie Prawne FZZ OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

04-01-2017, 13:49
Więcej
Opinie Prawne FZZ OPINIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

OPINIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

04-01-2017, 13:35
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy  Policji...

Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

27-12-2016, 10:31
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia FZZ do

Opinia FZZ do "Przeglądu System Emerytalnego"

13-12-2016, 13:19
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej

Opinia do projektu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej

23-11-2016, 08:16
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.)

Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.)

02-11-2016, 13:07
Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13.09.2016 r.). 
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw

02-11-2016, 13:04
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i niektórych innych ustaw 
Więcej