email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Opinie Prawne FZZ Opinia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej

Opinia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej

27-03-2017, 11:27
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych

Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych

15-02-2017, 17:07
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji w transporcie drogowym

Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji w transporcie drogowym

15-02-2017, 16:59
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Opinia do Projektu Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

09-02-2017, 13:03
Więcej
Opinie Prawne FZZ OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

04-01-2017, 13:49
Więcej
Opinie Prawne FZZ OPINIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

OPINIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

04-01-2017, 13:35
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy  Policji...

Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

27-12-2016, 10:31
Więcej
Opinie Prawne FZZ Opinia FZZ do

Opinia FZZ do "Przeglądu System Emerytalnego"

13-12-2016, 13:19
Więcej