email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Z głębokim żalem informujemy, że 25.11.2017 roku w wieku 62 lat zmarł wieloletni członek Zarządu Krajowego ZZIT, Przewodniczący Okręgu Łódzkiego kol. Jan Dolata.
Rodzinie, współpracownikom i członkom Okręgu Łódzkiego ZZIT składamy wyrazy głębokiego współczucia.