email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 7 lutego 2019 r. w Skarżysku – Kamiennej odbyło się zebranie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego. W posiedzeniu z ramienia FZZ udział wzięli: Kol. Zdzisław Gnaciński – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ oraz Kol. Bogusław Studencki – Sekretarz Generalny FZZ. Przewodnictwo zebrania przejął i poprowadził Kol. Jerzy Kaniewski – Przewodniczący NSZZ Policjantów w województwie świętokrzyskim. Przewodniczący zebrania zapoznał Delegatów z obowiązującymi Zasadami Wyborczymi w Zarządach Wojewódzkich struktur terenowych FZZ. Następnie odbyły się wybory.

Na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa świętokrzyskiego na kadencję 2019-2022 wybrany został Kol. Andrzej Matysek – NSZZ Ciepłowników
w Polsce.

Wiceprzewodniczącymi ZW FZZ województwa świętokrzyskiego wybrani zostali:

Stanisław Brzeziński – NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Krzysztof Czarnota – Związek Zawodowy Kolejarzy Świętokrzyskich w Kielcach
Jerzy Kaniewski – NSZZ Policjantów

Augustyn Stachowicz – ZZ KONTRA – 2000

Krystyna Rzeszowiak – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Janusz Lasek – NSZZ Solidarność 80

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych – Kol. Zdzisław Gnaciński przedstawił problematykę związaną z aktualną działalnością Forum, odpowiadając również na różnorakie zagadnienia i pytania zgłaszane i poruszane przez Delegatów, głównie związane z dofinansowaniem działalności Zarządów Wojewódzkich FZZ. W tej kwestii wypowiadał się i odpowiadał na pytania również Sekretarz Generalny FZZ – Kol. Bogusław Studencki.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. świętokrzyskiego przedstawił
i omówił w trakcie dyskusji działalność Zarządu Wojewódzkiego w mijającej kadencji oraz
w roku 2018, a także główne założenia rozbudowy i funkcjonowania struktur terenowych
w regionie oraz możliwości organizacyjne seminarium i szkoleń, w tym z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach – w roku 2019. Zarówno Przewodniczący KKR FZZ jak
i Sekretarz Generalny podziękowali za zaproszenie oraz podsumowano sprawny przebieg zebrania wyborczego.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Świętokrzyskie