email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szanowni Państwo,

Prezydium Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” podjęło dzisiaj Uchwałę Nr 18/IV, na mocy której zawiesza z dniem 27.04.2019 r. trwający strajk w oświacie.

Naszą decyzję podjęliśmy w związku z dzisiejszą, jednostronną i nieskonsultowaną z naszym Związkiem ani też z Forum Związków Zawodowych, decyzją Prezydium ZNP o zawieszeniu strajku.

Z przykrością stwierdzamy, że olbrzymi kapitał zaufania i wysiłek prawie 600 tysięcy strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty nie przyniósł oczekiwanych przez środowisko efektów.

Jesteśmy oburzeni postawą Rządu RP, który całkowicie ignoruje nasze żądania i postulaty!

Naszym celem była i jest walka o znaczące podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Trwający trzy tygodnie strajk generalny w polskiej oświacie pokazał skalę determinacji naszego środowiska.

W tej trudnej chwili dziękujemy WSZYSTKIM, którzy niezależnie od przynależności związkowej lub jej braku, walczyli razem z nami o godziwe wynagrodzenia i godność naszego zawodu !!!

Nie kończymy naszej walki. Będziemy dalej, konsekwentnie upominać się o respektowanie naszych praw!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Sławomir Wittkowicz

Przewodniczący

WZZ „Solidarność – Oświata”

Kliknij, aby zobaczyć uchwałę