email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu IDEMIA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka„), zgodnie z art 8 ust. 5 w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o Europejskich Radach Zakładowych, informuję Państwa o wyborach przedstawicieli pracowników Spółki na potrzeby wyboru jednego członka, który będzie reprezentował zatrudnionych w Polsce pracowników grupy IDEMIA France SA Francja w Europejskiej Radzie Zakładowej, który będzie negocjował powołanie w tej grupie Europejskiej Rady Zakładowej.

Wybory odbędą się w dniu 8 października 2018r.