email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI

Tytuł szkolenia: Fundusze unijne na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Termin: 7.03 – 9.03 2018 r. (przyjazd 6.03. na kolację)

Miejsce:  Malta

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  9 lutego 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski

Program: W załączniku.

Miejsce spotkania:

dokładna lokalizacja będzie podana później.

Uczestnicy:

Członkowie „Grupy Pracowniczej” w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, krajowi działacze związkowi, członkowie krajowych organizacji trójstronnego dialogu ds. zdrowia i bezpieczeństwa pracy, działacze zajmujący się projektami w tym zakresie w organizacjach zrzeszonych w EKZZ.

Przyjazd przewidziany jest 6 marca po południu – wyjazd 1 marca po lunchu!!! Nie wcześniej niż 15.00

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach akcji na rzecz wzrostu reprezentacji kobiet zachęcamy do ich delegowania.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 9 lutego 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest druk zgłoszeniowy i wstępny program.