email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: “Wymiar socjalny Europejskiego Semestru”.

Termin: 19-20 czerwca 2018 i (przyjazd 18 czerwca i o 19.30 jest kolacja)

Miejsce:  Bruksela 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  18 maja 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski, niemiecki.

Program:

W oddzielnym załączniku

Miejsce spotkania i noclegu:

Bruksela,

Uczestnicy:

Szczególnie zapraszamy członków komisji EKZZ:

Przyjazd przewidziany jest 18 czerwca i wyjazd 20.06 po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Mamy maksymalnie 24 miejsca. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach polityki odmładzania kadr będziemy wdzięczni za typowanie młodych działaczy.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 18 maja  2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, tél : +32 (0)2 224 04 74,

e-mail: esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 48 Euro (2 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Elisa Santaniello, tél : +32 (0)2 224 04 74,

e-mail: esantaniello@etui.org

Ulisses Garrido

Director

ETUI Education

Załączniki:

formularz zgłoszeniowy

program szkolenia