email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI

Tytuł szkolenia: Psychospołeczne ryzyka i organizacja pracy.

Termin: 19.06 – 21.06 2018 r. (przyjazd 18.06.)

Miejsce:  Ostenda, Belgia 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  21 maja 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski, polski

Program: W załączniku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Thermae Palace Hotel Tel: +3259806644

Koningin Astridlaan 7 www.thermaepalace.be

8400 Ostenda

Belgia

Uczestnicy:

Związkowcy związani ze sprawami zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Działacze związkowi zajmujący się sprawami negocjacji na poziomie sektorowym i krajowym. Związkowcy zajmujący się szkoleniami na poziomie krajowym.

Przyjazd przewidziany jest 18 czerwca  – wyjazd 21 czerwca, późnym popołudniem (loty po 18.00)

Mamy maksymalnie 20 miejsc, ale 4 są zarezerwowane dla OPZZ (!!). Zostało więc 16 miejsc.  Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. 

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 21 maja 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Eva Berger, eberger@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Eva Berger, eberger@etui.org    tel: +32 2 224 0534, fax: +32 2 22 4 05 20

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest druk zgłoszeniowy i wstępny program.