email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: Język i komunikacja w języku angielskim dla europejskich związkowców. Poziom dla średniozaawansowanych

Termin: 11.06 – 15.06 2018 r. (przyjazd 10.06. do 17.00)

Miejsce:  Ljubljana, Slovenia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  14 maja 2018r.

Cele szkolenia:

Poruszane tematy związkowe podczas szkolenia:

  sprawy miejsca pracy

– struktura organizacyjna związków zawodowych

– prekaria i gospodarka cyfrowa

– odbudowa siły związków  zawodowych

– ochrona środowiska

Języki robocze: angielski na średnim poziomie. NIE POCZĄTKUJĄCY!

Program:

W załączniku program opisujący dokładniej przebieg i cele szkolenia.

Miejsce spotkania i noclegu:

Central Hotel

Miklošičeva Cesta 9

Tel: +386 1 308 4310

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386 1 230 1181

Slovenia

e-mail: 

rok.papez@union-hotels.eu

www.gh-union.si

Uczestnicy:

Wnioski o udział w kursie należy wysyłać poprzez osobę kontaktową z biura centrali. Indywidualne zgłoszenia nie będą akceptowane! Z każdej organizacji mogą być zgłoszone max. 2 osoby.   Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach akcji na rzecz wzrostu reprezentacji kobiet zachęcamy do ich delegowania.

Test wstępny:

Lektorzy będą dzwonili do każdego chętnego, by ustalić poziom znajomości języka. Uczestnicy będą też poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, który zostanie do nich wysłany zaraz po rozmowie telefonicznej. Numery telefonów z prefiksem kraju muszą być umieszczone w drukach zgłoszeniowych.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 14 maja 2018 roku do sekretariatu ETUI Education secretariat (Eva Berger;  eberger@etui.org)

Koszty: kurs kosztuje 475 euro , ale można wystąpić o częściową refundację do ETUI.  Musi w niej być podane uzasadnienie, dlaczego ktoś powinien wziąć udział w kursie i dlaczego nie może w pełni pokryć kosztów. Po analizie ETUI zdecyduje o pokryciu 70% kosztów kursu dla max. 7 osób. Opłatę trzeba wnieść przed rozpoczęciem kursu.

Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży nie są zwracane! Na miejscu jest pełne wyżywienie i zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach z łazienkami. Uczestnicy otrzymują też materiały do nauki bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Eva Berger, tel: +32 2 224 0 5 34

fax: +32 2 224 05 20, e-mail: 

eberger@etui.org

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education