email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Niezwykła umowa pomiędzy niemieckim związkiem zawodowym IG Metall, a pracodawcami w regionie Badenii-Wirtenbergii stworzyła precedens w Niemczech i stanowić będzie pozytywny przykład dla całej Unii Europejskiej.

Umowa zakłada wzrost płac o 4.3 % począwszy od miesiąca kwietnia 2018 oraz o wiele większą elastyczność – w tym skrócenie czasu pracy do 28 godzin dla zainteresowanych oraz możliwość wyboru przez pracowników (których dzieci nadal się uczą lub tych dzieci, które zajmują się swoimi rodzicami wymagającymi takiej potrzeby) dodatkowej podwyżki płac w 2019 roku lub dodatkowe płatne dni wolne od pracy.

Umowa podpisana w  Badenii-Wirtenbergii dotyczy 900,000 pracowników sektora metalurgii i może być dalej zastosowana do ok. 3.9 miliona pracowników w Niemczech.

“Europa potrzebuje podwyżki płac, a wszyscy są zgodni co do tego, że Niemcy na to stać” powiedział Peter Scherrer, Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ. “Ta umowa jest pozytywnym sygnałem bo zakłada znaczący wzrost płac i zwiększa elastyczność czasu pracy.”

“Umowa jest rezultatem serii 24-godzinnych strajków ostrzegawczych organizowanych przez IG Metall aby pokazać pracownikom determinację związku i jego walkę o prawa pracownicze”. Umowa powinna zainspirować dalsze wzrosty płac i lepsze warunki (czasu) pracy – nie tylko w Niemczech ale w firmach całej UE.

EKZZ prowadziło kampanię w której domagał się wzrostu płac w całej Europie od roku. Wzrost płac pobudza wzrost gospodarczy i  pomaga w walce z nierównościami społecznymi”. Więcej pieniędzy do wydania przez pracowników oznacza wzrost konsumpcji i w efekcie poprawę stanu gospodarki”.