email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Przedstawiamy artykuł autorstwa Joanny Stec-Trzpil, Wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Informacje zawarte w tym artykule zostały przedstawione w formie broszury członkom Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 26 października 2017 r. Dotyczy on wynagrodzenia pracowników Policji. Pełny dokument znajduje się w pliku do pobrania.