email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 18 marca 2016 r w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się wybory Zarządu Powiatowego FZZ. Na przewodniczącego ZP FZZ w Ostrowcu Świętokrzyskim wybrany został Kol. Marcin Gębura – Przewodniczący PZZ ,,Kadra” w Hucie Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali : Kol. Paweł Borek – Przewodniczący NSZZ PSP w Ostrowcu-Św oraz Kol. Piotr Krysztofik – Przewodniczący NSZZ PSNZP w Ostrowcu- Św. Przewodniczący ZW FZZ województwa świętokrzyskiego złożył gratulacje wybranemu ZP FZZ oraz podziękował gorąco dotychczasowemu przewodniczącemu Kol. Tadeuszowi Dąbrowskiemu za całokształt jego działalności na rzecz FZZ w tym powiecie i województwie.

Gratulacje i podziękowania złożył również Kol. Bogusław Studencki – wiceprzewodniczący PZZ ,,Kadra”. Wybory zbiegły się z posiedzeniem sprawozdawczym Delegatów Huty Celsa
w Ostrowcu Sw. Ponadto przewodniczący ZW FZZ poinformował delegatów o wyznaczeniu przez Prezydium WRDS w Kielcach Kol. Marcina Gębury w skład zespołu opracowującego materiały na posiedzenie plenarne WRDS dotyczące trudnej sytuacji na rynku handlowym produktami stalowymi w województwie i w Polsce w związku z nieuczciwym i konkurencyjnym sprowadzaniem tych wyrobów z zagranicy. Przedmiotowe opracowanie przekazane zostanie na posiedzenie RDS w Warszawie.

Andrzej Matysek