email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 22.02 odbyły się warsztaty dotyczące przygotowania założeń do projektu pozakonkursowego realizowanego przez partnerów społecznych i CPS Dialog. W spotkaniu uczestniczył Z.Mierzejewski oraz przedstawiciele partnerów społecznych , MRPiPS, MIiR, CPS Dialog.

Wszyscy zgodzili się, że konieczny jest projekt spinający projekty konkursowe i stanowiący repozytorium wiedzy. CPS poinformował, że istnieje strona internetowa utworzona 10 lat temu podczas realizacji projektu konkursowego realizowanego przez partnerów społecznych.

Ustalono, że do końca miesiąca zostaną opracowane założenia projektu.

Po warsztatach odbyło się spotkanie partnerów społecznych poświecone tematowi VAT. Przygotowano pismo do RDS o ekspertyzę oraz omówiono dalsze postępowanie w programach norweskich.

Zygmunt Mierzejewski