email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r w Cedzynie pod Kielcami  odbył się Krajowy Zjazd Delegatów  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce. Posiedzenie kilkudziesięciu Delegatów z Kraju, połączone było ze szkoleniem, pt. ,,Efektywny dialog – negocjacje z pracodawcą”.  Tematyka szkolenia skupiła się na najważniejszych aspektach  komercjalizacji firm w aktualnych warunkach progowych ich działalności i atrakcyjności  rynkowych. Wiele pytań ze strony Delegatów   Zjazdu w kwestiach szkoleniowych  potwierdziło potrzebę i konieczność przeprowadzenia tego typu szkolenia w przyszłości.

Krajowy Zjazd Delegatów zatwierdził sprawozdanie finansowe za ubr , do którego nie wniesiono  żadnych uwag. Przewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce  - Sławomir Kapała  przedstawił główne aspekty planowego działania Związku  na rok  2017 . Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych,  panująca pogoda umożliwiła jednak  na zakończenie Zjazdu  - zwiedzenie najpiękniejszych zakątków   w Górach  Świętokrzyskich.

An/Ma