email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 8 i 9 września 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, podczas którego Forum Związków Zawodowych reprezentowała Wioletta Janoszka. OFIP to odbywające się co trzy lata forum obywatelskie, w którym uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju.  Podczas sesji plenarnych, debat tematycznych i warsztatów można spotkać się i porozmawiać na wiele interesujących tematów związanych z aktywnością obywateli i funkcjonowaniem sektora pozarządowego w Polsce. Sesja plenarna podzielona została na trzy części tematyczne: „Więcej Kochać i rozumieć….Wolność +”, „Obywatele w Europie” i „Państwo a społeczeństwo obywatelskie”.


W pierwszej części przedstawiono wiele znaczeń słowa „wolność” w tej dyskusji między innymi udział wzięli: 
W debacie pt. ”Obywatele w Europie” udział wzięli: Pan Jacek Krawczyk, Przewodniczący grupy pracodawców EKES oraz Pan Luca Jahier, Przewodniczący grupy III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który podkreślił, że dziś dostrzegamy, że w każdej sferze polityki, to właśnie społeczeństwo obywatelskie, obywatele, konsumenci, społeczności lokalne, władze samorządowe oraz pracodawcy i związki zawodowe, są tymi, którzy poprzez autentyczny dialog działają razem, aby ustalić priorytety  i przygotować strategię na przyszłość.  Trzecia część debaty plenarnej poświęcona została dyskusji na temat proponowanych przez rząd zmian prawnych i administracyjnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.