email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyło się VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie.

Porządek VI posiedzenia WRRP w Lublinie obejmował m.in.:

Radni podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowali w formie uchwał wnioski Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia, jakimi są kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: elektryk, florysta, operator obrabiarek skrawających, mechanik motocyklowy i ślusarz.

Radni po przedstawieniu i dyskusji – pozytywnie zaopiniowali również w formie uchwały:

Podczas posiedzenia radni zapoznali się także z wynikami realizacji II edycji zlecania działań aktywizacyjnych w województwie lubelskim.