email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 10-11 maja odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w którym udział wzięli Zygmunt Mierzejewski i Anna Kieracińska FZZ.  

Zorganizowanie na wniosek FZZ warsztatów przed posiedzeniem KM owocuje przygotowaniem na Komitet materiałów uwzględniających uwagi i postulaty organizacji. Podczas posiedzenia dokonano Prezentacji Sprawozdania rocznego z realizacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój za lata 2014 – 2015 z uwzględnieniem bieżącego stanu wdrażania, przyjęto Zmianę kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, Zmianę kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Kryteria wyboru dla instrumentów finansowych PO IR, Kryteria formalne dla wybranych działań PO IR. Wszystkie kryteria uwzględniają zgłoszone przez FZZ uwagi.

Drugiego dnia odbyła się 
Wizyta studyjna inwestycji w ranach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Łodzi. Członkowie KM zwiedzili:

Zygmunt Mierzejewski