email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dnia 6 kwietnia w siedzibie Fundacji Batorego odbyło się spotkanie pn. Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje. FZZ reprezentował Pan Zbigniew Sagański.

Tematem rozmów były najważniejsze założenia obywatelskiej ustawy o ochronie sygnalistów w związku z procedowaniem ustawy o jawności życia publicznego.

Udział w niej wzięli również pozostali reprezentanci koalicji: Grzegorz Makowski (Fundacja in. Stefana Batorego), Marcin Waszak (Fundacja in. Stefana Batorego) oraz Konrad Siemaszko (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Poruszone zostały m.in kwestie definicji sygnalisty, wpływu związków zawodowych na sygnalistów, katalogu spraw objętych ustawą obywatelską oraz rządową oraz gwarancje anonimowości sygnalisty oraz sposoby zabezpieczenia roszczeń oraz formy odwetowe, które mogą spotkać sygnalistę.