email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W Rzeszowie odbyły się główne uroczystości wojewódzkie upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni. Rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele farnym w Rzeszowie, której przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Potem uroczystości przeniosły się na rzeszowski Rynek. Pod pomnikiem generała Tadeusza Kościuszki została odczytana preambuła Konstytucji 3 Maja. W swoim wystąpieniu Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart powiedziała, że Konstytucja z 1791 orku była odważnym, klarownych programem dla Polski. Obiecywał on zmiany i reformy, które miały zapewnić ojczyźnie lepszą przyszłość. Dlatego warto wykorzystywać wciąż aktualne nauki i inspiracje sprzed 225 lat.

Natomiast Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, iż powinniśmy pamiętać o naszych przodkach , którzy tworzyli Rzeczpospolitą, gdyż w ten sposób wzmacniamy ojczyznę, która jest w szczególnym momencie. Według Marszałka kraj jest na drodze do rozwoju cywilizacyjnego i potrzeba mu zgody, wtedy staniemy się kontynuatorami zmian zapoczątkowanych przez ojców Konstytucji 3 Maja.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w osobach Lesław Cupryś, Ewa Mazurek, Zenon Bikowski oraz przedstawiciele „Solidarności” 80 w osobach: Marek Gołda, Anna Gitenis, Bogusław Miś.