email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 26. kwietnia 2018r. miała miejsce uroczysta Sesja Rady Ochrony Pracy pt. „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Sesję otworzył Przewodniczący Janusz Śniadek, który nazwał ją „Nadzwyczajną” z racji miejsca gdzie odbyła się tj. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w sali im. Anny Walentynowicz. Uroczystość ta odbywa się z związku z Międzynarodowym Dniem Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (International Commemoration Day ICD for Dead and IjnuredWorkers) – obchodzonym corocznie 28 kwietnia.

Sesja odbywa się cyklicznie z związku upamiętnieniem wszystkich ofiar zdarzeń tragicznych a głównym tematem spotkania była „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Uroczystość zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw, związków zawodowych, organizacji pracodawców. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W większości wystąpień podkreślano, że istotnym jest budowanie relacji pomiędzy pracodawcami, pracownikami, stroną związkową, instytucjami(ROP, PIP, CIOP-PIB) a przede wszystkim stroną rządową. Podczas prezentacji podano statystyki odnośnie ilości wypadków przy pracy – tab.1. Jak można zauważyć ilość wypadków zwiększa się, jednak spada ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jak podkreśliła Pani Elżbieta Bojanowska(podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – „Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe materiały, urządzenia, procesy technologiczne. Zmienia się organizacja produkcji. Zmiany mogą wprowadzać nowe zagrożenia. Niezmiernie ważne jest, aby do tempa tych zmian dostosować działania prewencyjne i profilaktyczne, a także zapewnić niezbędne uregulowania prawne.”.

Wśród zaproszonych gości krótkich wystąpień dokonali przedstawiciele: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, GIP Wiesław Łyszczek, UDT A. Ziółkowski, WUG A Mirek. ZUS D. Bieniasz, CIOP-BIP prof. D. Koradecka, Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru GIP J. Chojnicki, starszy specjalista UDT M. Dębski, FZZ S. Stolorz, NSZZ Solidarność B. Motowidełka, OPZZ J. Guz, Pracodawcy RP T. Zając,  ZZ Budowlani Z. Janowski.

Na koniec dyskusji wystosowano apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o pomoc w wsparciu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, zwrócono uwagę na wyzwania stawiane przez szybko zmieniający się rynek pracy. Podkreślono, że istotnym jest ciągła kontrola warunków pracy oraz identyfikacja zagrożeń stawianych przez nowe formy zatrudnienia.

Podczas sesji uhonorowani zostali wyróżnieniem oraz medalem „Zasłużony dla bezpieczeństwa w górnictwie” wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski oraz Pani prof. dr  hab. n. med. Danuta Koradecka przyznanym przez Wyższy Urząd Górniczy.

Polecam stronę Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zawiera ciekawe artykuły odnośnie prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, porady dla pracowników oraz pracodawców, kierunków rozwoju przyszłych zawodów oraz idące za nimi wyzwania.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=300005611&html_klucz_spis

Opracował Marek Ryl