email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

ETUI we współpracy z TCO (Szwedzka Konfederacja Pracowników Profesjonalnych) i z KOZ SR (Związki Zawodowe Słowacji) organizuje szkolenie pt. „Solidarność międzypokoleniowa i aktywne starzenie się”, które odbędzie się 23-25 maja w Brukseli, w Belgii.

Jednym z celów szkolenia będzie „Europejskie Autonomiczne Porozumienie Ramowe Partnerów Społecznych dotyczące Aktywnego Starzenia się i Międzypokoleniowe Podejście”.

Już dzisiaj zapraszamy prosząc o zarezerwowanie sobie tego terminu.

Zaproszenie i wstępny plan szkolenia będzie przysłany w marcu.

Pozdrowienia.

Elisa Santaniello