email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI

Tytuł szkolenia: Przywództwo i budowa zdolności do działania w związkach zawodowych przez kobiety.

Termin: 6.02 – 8.02 2018 r. Madryt i  5-7 czerwca Finlandia

Miejsce:  Madryt w Hiszpanii i Finlandia (miejsce jeszcze nie określone)

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  10 grudnia 2017r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, hiszpański i fiński

Program:

W załączniku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico Tel: +34913135910

Longares 6 www.ccoo.es

28022 Madrid

Hiszpania

Uczestnicy:

Ostatnio wybrane na stanowiska liderów kobiety-związkowcy lub te, które zamierzają ubiegać się o stanowisko przewodniczącej na poziomie regionalnym, sektorowym lub krajowym.

Przyjazd przewidziany jest 5 lutego po południu – wyjazd 8 lutego po 15.30!!!

Mamy maksymalnie 12 wolnych miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  Osoby, które się zgłoszą musza mieć możliwość wzięcia udziału w obu kursach.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 15 stycznia 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do (Eva Berger, eberger@etui.org)

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 144 Euro (6 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Eva Berger, tel: +32 2 224 0534, fax: +32 2 22 4 05 20, e-mail: eberger@etui.org

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest wstępny program.