email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI wspólnie z ETUC – pracownicy nietypowi (atypical workers)

Tytuł szkolenia: „Reprezentowanie i organizowanie nietypowych pracowników”.

Termin: 7-9 maja 2018 i (przyjazd 7.05. rano, wylot 9.05– po 18:00)

Miejsce: Rzym, Włochy 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 9 kwietnia 2018 r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, frnacuski, włoski oraz hiszpański (tbc)

Draft: w oddzielnym pliku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Cardinal Hotel St. Peter Roma Tel: +3906632252

Via Leone Dehon, 71 www.cardinalhotelrome.com

00165 Rzym

Włochy

Uczestnicy:

Przedstawiciele i eksperci związkowi zajmujący się sprawami zatrudnienia i członkowie Komisji EKZZ ds zatrudnienia.

Przyjazd przewidziany jest 7 maja 2018 r. rano, a wyjazd 9 maja po seminarium (po 18:00). Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 9 kwietnia 2018 roku na adres j.polaczek@fzz.org.pl

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

j.polaczek@fzz.org.pl

ETUI Education