email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szkolenie ETUI we współpracy z Kongresem Związków Zawodowych (TUC) oraz z Czeską Morawską Konfederacją Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: Koordynacja płac w UE:  płaca minimalna czy wystarczająca na życie.

Termin: 29.08 – 31.08 2018 r. (przyjazd 28.06. na kolację o 19.30, a wyjazd 31 sierpnia po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie będą uznawane)

Miejsce:  Glasgow, Szkocja 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  13 lipca 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski, czeski

Program:

Będzie nadesłany wkrótce.

Miejsce spotkania i noclegu:

Glasgow, Wielka Brytania

Uczestnicy:

Związkowcy zajmujący się problematyką gospodarczą w UE.

Działacze związkowi zajmujący się sprawami dialogu społecznego.

Mamy maksymalnie 20 miejsc.  Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  Zachęcamy do odświeżania kadr i wysyłania młodych związkowców.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 13 lipca 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello,    esantaniello@etui.org

Uczestnicy, którzy nie będą zarejestrowani od razu będą na liście oczekujących.

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Prosimy o dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Elisa Santaniello,    esantaniello@etui.org    

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest druk zgłoszeniowy.