email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia:

„Młodzi pracownicy w gospodarce cyfrowej”.

Termin:

8.10 – 10.10.2019 r. (przyjazd 7.10. po południu na powitalny obiad o 19.30 i wyjazd 10-go po 16.00 )

Miejsce: Sofia, Bułgaria
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 6 września 2019r.

Cele szkolenia:

Poprawia wiedzy na temat organizacji, rekrutacji, kampanii na temat gospodarki cyfrowej i planowania strategicznego.
Identyfikacja różnych modeli organizacyjnych.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w organizowaniu się młodych pracowników.
Poprawa umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku i komunikacji w sprawach związkowych.
Odniesienie się do planu działania EKZZ w kontekście miejsca pracowników w erze gospodarki cyfrowej.
Identyfikacja dalszych potrzeb w zakresie szkoleń i działań w tej dziedzinie.

Języki robocze: angielski, bułgarski i serbski.

Program:

Będzie dosłany wkrótce.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Congress Centre Globle,
Sofia
Bułgaria.

Uczestnicy:

– związkowcy i związkowi eksperci zajmujący się sprawami przyszłości rynku pracy, polityki wobec młodego pokolenia, specjaliści od tej problematyki.

Przyjazd przewidziany jest 7 października po południu – wyjazd 10 października po 16.00. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału, zanim dokonacie Państwo rezerwacji.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do pamiętania o rekomendacji Planu Działania EKZZ i dbania o równowagę płciową w swoich decyzjach.

Rejestracja i opłaty: wypełniony dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 6 września 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Pani Sylviane Mathy, smathy@etui.org
Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Sylviane Mathy, smathy@etui.org

 

Formularz zgłoszeniowy