email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI wraz z  the Swedish Confederation of  Professional Employees (TCO) and the Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic (KOZ SR)

Tytuł szkolenia: Solidarność międzypokoleniowa i aktywne starzenie się.

Termin: 23.05 – 25.05 2018 r. (przyjazd 22.05. na kolację o 19.30)

Miejsce:  Bruksela, Belgia 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  20 kwietnia 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski, słowacki

Program: W załączniku.

Miejsce spotkania:

dokładna lokalizacja będzie podana później.

Uczestnicy:

Związkowcy związany z programami dotyczącymi integracji na rynku pracy.

Działacze związkowi zajmujący się sprawami wcielania w życie unijnych przepisów.

Związkowcy zajmujący się sprawami młodych i osób starszych.

Członkowie krajowych organizacji zajmujący się sprawami BHP i szkoleniem zawodowym.

Przyjazd przewidziany jest 22 maja na kolację  – wyjazd 25 maja po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są akceptowane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  Szczególnie chodzi nam o młodzież, więc zachęcamy do ich delegowania.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 20 kwietnia 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest druk zgłoszeniowy i wstępny program.