email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI Edukacja – e-korepetytorzy

Tytuł szkolenia: “Kurs edukacyjny nt. e-korepetytorów ”.

Termin: 30 maja-1 czerwca 2018 r. i (przyjazd 29.05: kolacja o 19:30, wyjazd 1.06 po lunchu)

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 23 kwietnia 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski.

Program: 1852-045 eTutor programme.

Miejsce spotkania i noclegu:

Bruksela, Belgia

ITUH Bd du Roi Albert II, 5, 7th floor, Sala :ETUI A&B 1210 Bruksela

Hotel: tbc

Uczestnicy:

Osoby odpowiedzialne za szkolenia działaczy związkowych (z doświadczeniem lub bez doświadczenia w tym zakresie). Działacze zainteresowani e-tutoringiem.

Przyjazd przewidziany jest 29 maja na powitalną kolację ok. 19.30 i wyjazd 1.06 po lunchu. Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach „odświeżania kadr” zachęcamy do delegowania młodych działaczy.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 23 kwietnia 2018 r. do sekretariatu ETUI Education do (Sylviane Mathy, smathy@etui.org). Prosimy o wcześniejsze poinformowanie p. Jana Polaczka z FZZ przed zgłoszeniem osoby zainteresowanej.

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

j.polaczek@fzz.org.pl

ETUI Education