email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komentując propozycję Komisji Europejskiej ochrony sygnalistów Esther Lynch, sekretarz konfederalny EKZZ powiedziała:

„Sygnaliści będą wspierali krajowe i unijne działania w walce z korupcję i złymi praktykami. Ich sygnały odsłonią złe praktyki i defraudacje, przyczynią się do ochrony publicznych środków i zapobiegną katastrofom dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Zbyt często sygnaliści są karani zamiast chronieni. W całej Unii nie ma właściwych ram ochrony, a szczególnie problem jest widoczny, gdy mówimy o pracy wykraczającej poza granice jednego państwa.

Wraz z dzisiejszym komunikatem Komisji Europejskiej wierzymy, że sygnaliści otrzymają lepszą ochronę. Propozycja odnosi się do tych działających zarówno w publicznym jak i prywatnym sektorze i co ważne rozszerza obszar działania nie tylko na sprawy płacowe czy warunków pracy.

Ale nadal jest to dalekie od ideału. Propozycja utworzenia wewnętrznych kanałów raportowania ma swoje zalety, ale może też blokować możliwość wyjścia złych praktyk na zewnątrz. Pełna dobrych rozwiązań lista unijnych regulacji chroniących sygnalistę nie obejmuje prawa pracy lub zatrudnienia. Co jest kompletnie niezwykłe, a jednak zapisane w propozycjach, to przepisy mówiące o tym, iż sygnalista może wyrządzić szkodę zwierzętom lub środowisku, ale nie pracownikom. Pojawia się też ryzyko prawnego „pola minowego”. Dyrektywa oferuje bowiem dużo ochrony, ale jej zakres jest tak skomplikowany, że w praktyce czy na Sali sądowej sygnalista może łatwo poczuć się bezsilny wobec przepisów prawa.

EKZZ będzie obserwować bacznie jak to będzie teraz procedowane w unijnych instytucjach, będzie sama szukać podpowiedzi dobrych zmian i wypełniania luk oraz zapobiegania pojawienia się nowych. Będziemy też domagali się szybkich konsultacji Partnerów Społecznych, by mieć pewność jak ta dyrektywa współgra z warunkami pracy i zasadami zwolnień.