email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ wezwał Parlament Europejski, by w swoich debatach i głosowaniach w nadchodzących tygodniach popierał demokrację, bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną Europę.
„Przed Europą stoją poważne wyzwania, dotyczące spraw socjalnych, politycznych i klimatycznych, a wyborcy w wyborach europejskich przekazali jasny sygnał: czekają na zmianę. Potrzebne jest silne przywództwo, by ruszyć szybko z inwestycjami w nowe i dobre miejsca pracy, ze skuteczną walką ze zmianami klimatycznymi, z walką z nierównościami i koniecznością poprawy warunków pracy i życia, by powstrzymać rosnące rozczarowanie polityką”.
Powstało pytanie, czy zespół osób, które wskazała Rada Europejska na szczycie jest w stanie to zrobić? Podjęta decyzja pokazuje, że bardziej w tym wyborze chodziło o personalia i dokonanie wyboru, a nie o prawdziwą zmianę. Co więcej, kandydaci, którzy byli wskazani do tych stanowisk przed europejskimi wyborami zostali całkowicie usunięci z grona nominatów, co oznacza osłabienie demokratycznego mechanizmu w podejmowaniu decyzji.
I choć z zadowoleniem witamy zachowanie równowagi płciowej w gronie nominatów, to jednak nie podoba się nam, że odbyło się to na zasadzie „biznes jak zawsze”. Kwestionujemy wybranych kandydatów, bo kojarzą się nam ze starą polityką zaciskania pasa, która stworzyła olbrzymie pokłady nierówności i wykluczenia. Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego, by pamiętali, że demokracja to konieczność odpowiadania na potrzeby ludzi”.

Luca Visentini