email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komentując porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, a rządem brytyjskim po pierwszym etapie negocjacji sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini powiedział: „Pistolet startowy do uruchomienia następnej rundy negocjacji jest gotowy do odpalenia, a dotychczasowe ustalenia mogą być omówione w przyszłym tygodniu przez przywódców 27 państw członkowskich”.

„Dobrze się stało, że porozumienie o wyjściu uznaje prawo obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do kontynuowania pracy, zamieszkania, dostępu do służby zdrowia, emerytur i innych zdobyczy socjalnych, wg zasad jakie są teraz i że jest wola zachowania tych praw w sposób łatwy i uczciwy. Zobowiązanie, że nikt nie będzie dyskryminowany, szczególnie w pracy musi być dokładnie wprowadzone w życie”.

„Ogólne zasady dotyczące przyszłości Irlandii Północnej są dobre, ale nie znamy jeszcze szczegółów, jak to będzie osiągnięte i te szczegóły muszą zostać wypracowane. Nie powinno się wykluczać z rozmów pozostanie Irlandii Północnej w unii celnej i na wspólnym rynku.

„Największe wyzwanie jest ciągle przed negocjatorami – muszą osiągnąć długoterminowe porozumienie, które ochroni standardy dotyczące zatrudnienia i warunków życia w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii. Muszą być zachowane pełne prawa pracownicze, silne standardy ochrony środowiska i ochrony konsumentów. Musi też być gwarancja, że u bram Unii nie pojawi się kolejny „raj z nisko opodatkowaną płacą”.

„Prawdziwe negocjacje, które określą przyszłe relacje dopiero ruszają i będą wymagały znacznie więcej konsultacji z organizacjami pracodawców i związków zawodowych – a więc z ludźmi, którzy mają olbrzymie doświadczenie negocjacyjne.”

Fraces O’Grady, sekretarz generalny brytyjskich związków TUC powiedział: „determinacja rządu do opuszczenia wspólnego rynku i unii celnej jest niezmienna. Tymczasem rząd musi zrezygnować z „samobójczych czerwonych linii” i powrócić do tych spraw ponownie”.

Patricia King, sekretarz generalny Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych powiedziała: „najlepszym sposobem na uniknięcie twardej granicy Irlandii z Irlandią Północną to pozostanie tej części na wspólnym rynku i w unii celnej”.