email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Stanowisko Branży Nauki i Oświaty FZZ z 07.01.2019 r. w spr. rozporządzenia płacowego MEN