email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Jako ekspert FZZ/KADRA na konferencji klimatycznej w Bonn utrzymywałem bezpośredni kontakt z środowiskami pracowników i brałem udział w spotkaniach dotyczących skutków społecznych oraz uwarunkowań polityki klimatycznej.

W dniach od 7 do 15 listopada 2017 rok uczestniczyłem w spotkaniach koordynacyjnych związków zawodowych organizowanych przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) w Strefie Bonn, sala nr 8.

W dniu 8 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu towarzyszącym zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli (EESC) Just transitions to a low-carbon economy: responding to political and ethical challenges of global climate change, w Pawilonie Unii Europejskiej, sala Brussel. W czasie tego spotkania wysłuchałem raportów i uwag  EESC (organu doradczego i opiniodawczego Unii Europejskiej) do polityki klimatycznej UE, przedstawionych przez Pana Georges Dassis – przewodniczącego grupy pracowników (grupa II EESC). Rozmawiałem z Panią Isabel Caño Aguilar – członkiem EESC, nominowaną przez rząd Hiszpanii z ramienia centrali związków zawodowych – UGT, odpowiedzialnej w EESC za COP23 w Bonn – m.in. o stanowiskach i pracach EESC  o rodzimych złożach węgla w transformacji energetyki UE (CCMI/138), a także o pracach w sprawie opinii o emisjach pojazdów ciężkich (INT/827), a także o planach EESC na przyszłą konferencję COP24 w Katowicach.

W dniu 8 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) – wydarzenie towarzyszące o nazwie NDCs and climate policy planning: How to better involve trade unions? w Pawilonie UE, sala Brussel. W ramach tego side event’u zaprezentowano badania i raporty eksperckie dotyczące planowania polityki klimatycznej i włączenia związków zawodowych w proces decyzyjny w krajach UE. Na tym spotkaniu zaprezentowałem prezentację w imieniu Forum Związków Zawodowych/KADRA, dotyczącą dialogu społecznego w Polsce, polityki klimatycznej w Polsce, przykładów transformacji w Polsce i regionie Śląska, a także uczestniczyłem jako ekspert w Panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawiciela WWF Europe, przedstawicielki Just Transition Centre oraz przedstawicieli związków zawodowych z Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Belgii i Polski. Po tym spotkaniu zorganizowałem rozmowę w gronie ekspertów z Panią Samanthą Smith – Dyrektor Centrum Sprawiedliwej Transformacji w sprawie potencjalnej możliwości współpracy i wymiany wiedzy eksperckiej w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie – wymiana krajowych dobrych praktyk – wspólna inicjatywa spotkania przed konferencją klimatyczną COP24 w Katowicach.

W ramach umowy koordynowałem również spotkania polskich ekspertów z Panią Alison Tate (ITUC) – Dyrektorem Departamentu Polityki Gospodarczo-Społecznej, Rozwoju Współpracy i Stosunków Zewnętrznych, z Panią Anabellą Rosemberg – doradcą sekretarz generalnej ITUC. Spotkania dotyczyły planów ITUC na COP23, postulatów związków zawodowych na COP23, polityki klimatycznej i angażowania związków zawodowych w działania na rzecz planowania polityk klimatycznych oraz współpracy eksperckiej.

W dniu 9 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu w UniversistätClub Bonn, zlokalizowanego w dzielnicy akademickiej w centrum Bonn. Organizatorem spotkania były ITUC, DGB – Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych – Zarząd Federalny w Berlinie i IG Metall – niemiecki związek zawodowy metalowców. Spotkanie służyło wymianie eksperckich opinii i doświadczeń dotyczących udziału pracowników i wspólnej determinacji we wspieraniu działań klimatycznych pod sloganem ITUC – nie ma miejsc pracy na martwej planecie. Na spotkaniu w dyskusje panelowe zaangażowani byli eksperci związkowi z UE, Brazylii, Kanady, Tunezji, Australii, Nikaragui, Argentyny. W czasie spotkania wymieniłem również uwagi z Panem Janem Philipp Paprotny z DGB w Berlinie, a także z Panem dr Ralf Bartels – Kierownikiem Departamentu Górnictwa i Polityki Energetycznej w IG BCE (niemiecka centrala związków zawodowych – sektor górnictwa, chemii, energii), dotyczące prac nad stanowiskiem politycznym industriAll Europe w sprawie tzw. pakietu zimowego i współpracy w czasie COP24 w Katowicach.

W dniu 10 listopada 2017 roku odbyłem spotkanie z Prezydentem miasta Katowice w biurze Katowic w Pawilonie Bula, na COP23 w Bonn. Spotkanie poświęcone było planom samorządu na COP24 w Katowicach. W dniu 10 listopada 2017 roku na spotkaniu związków zawodowych w Pawilonie Bonn w sali 8 zaprezentowałem stanowisko FZZ/KADRA dotyczące polityki klimatycznej i celów zrównoważonego rozwoju, a także poinformowałem o planach organizacyjnych na COP24 w Katowicach. 

W dniu 10 listopada 2017 roku brałem udział w spotkaniu towarzyszącym organizowanym przez związki zawodowe DGB w Pawilonie Niemiec. W czasie prezentacji porównywano doświadczenia transformacyjne Niemiec – z perspektywy DGB i Ministerstwa Środowiska, a także omówiono poglądy na klimatyczne rozwiązania i strategie związków zawodowych na świecie – ITUC, w Unii Europejskiej – ETUC oraz w USA – AFL-CIO. W spotkaniu brał udział Pan Jochen Flasbarth – Wiceminister Środowiska Niemiec, a ze strony DGB – Stefan Körzell – członek zarządu federalnego DGB w Berlinie.

W dniu 10 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym w Pawilonie Japonii przez JTUC-RENGO – japońską konfederację związków zawodowych we współpracy z Ministerstwem Środowiska Japonii o tematyce sprawiedliwej transformacji. W czasie spotkania w imieniu rządu Japonii wypowiadali się dr Akio Takemoto (Ministerstwo Środowiska), prof. Yukari Takamura  z Uniwersytetu Nagoya, Pan Moustapha Kamal Gueye z Międzynarodowej Organizacji Pracy, Pani Sharan Burrow z ITUC. Po spotkaniu rozmawiałem z Panią Michiyo Nambu – asystentką sekretarza generalnego JTUC-RENGO, która omówiła lekcję z japońskich doświadczeń likwidacji kopalń węgla przy utrzymaniu mobilizacji na rzecz odbudowy Japonii ze zniszczeń wojennych, a także przy utrzymaniu silnego wzrostu gospodarczego oraz wskazała na rozwiązania prawne stosowane w Japonii przy pomocy dla pracowników kopalń.

W dniu 10 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu towarzyszącym ekspertów organizacji ekologicznych #pandahub WWF. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu WWF China – Pan Sze Ping Lo, Pan dr Yang Fuquian – starszy doradca w sprawach klimatu i energii w Narodowej Radzie Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC), Pan Benjamin Denis z ETUC w Brukseli, Pan Michael Schafer z WWF  w Niemczech. Spotkanie dotyczyło strategii odchodzenia od węgla w Europie i Azji.

W dniu 10 listopada 2017r. odbyłem również robocze spotkanie ekspertów związków zawodowych dotyczące możliwości realizacji projektu o sytuacji w krajach, w których system energetycznych jest zależny od węgla lub od paliw kopalnych np. Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Chiny, Indie, Norwegia, USA, RPA i in.

W dniu 10 listopada 2017 roku brałem udział w spotkaniu ekspertów – okrągły stół na temat strategii klimatycznych w Kanadzie. W czasie spotkania rozmawiałem z Panem Markiem Glogowskim ze związku zawodowego pracowników transportu w Kanadzie, z Panią Lindą Duncan, poseł z Edmonton, Alberta, Kanada, z Panią Elisabeth R. Bellermann – skarbnikiem NUPGE  (Związek Zawodowy Pracowników Usług), z Panią Karen Littlewood – członkiem zarządu OSSFT (Związek Zawodowy Nauczycieli w Ontario, Kanada).

W sobotę w dniu 11 listopada 2017 roku w godz. 10:00-18:00 uczestniczyłem rozmowach o globalnej koordynacji strategii związków zawodowych dotyczących polityki klimatycznej. Spotkanie odbyło się w dawnej siedzibie kolegium jezuickiego i Arcybiskupa w Bonn, obecnie zamienionych w Hotel Collegium Leonium. W czasie spotkania przedstawiłem prace Forum Związków Zawodowych nad polityką klimatyczną w Polsce, a także w części dotyczącej strategii w horyzoncie COP24 w Katowicach, omówiłem wstępne plany związków zawodowych związane z merytoryczną agendą  na konferencję klimatyczną w Polsce. W czasie spotkania wymieniłem się również opiniami eksperckimi z pastorem Flecher Harper – Prezesem Zarządu GreenFaith z siedzibą w Nowym Jorku.

W dniu 11 listopada 2017 roku rozmawiałem z Panem Brad’em Markell – Dyrektorem Wykonawczym Industrial Union Council z siedzibą w Waszyngtonie w USA, częścią konfederacji AFL-CIO – plany amerykańskich związków zawodowych i stanowiska dotyczące polityki klimatycznej. Identyczną dyskusję przeprowadziłem również z Panem Hitoshi Suzuki – asystentem Dyrektora Departamentu Polityki Gospodarczo-Społecznej JTUC-RENGO, w tym o perspektywie udziału japońskich ekspertów związków zawodowych na COP24 w Katowicach.

W sobotę w dniu 11 listopada 2017 roku w godz. 20:00-21:30 uczestniczyłem w oficjalnych uroczystościach Dnia Niepodległości, zorganizowanych w siedzibie UNFCCC w Bonn, na zaproszenie polskiego biura na konferencji klimatycznej COP23.

W niedzielę w dniu 12 listopada 2017 roku w godz. 12:00-18:00 uczestniczyłem w spotkaniu ekspertów związków zawodowych i organizacji ekologicznych Friends of the Earth International w budynku Wissenschaftszentrum Bonn na przedmieściach dawnej stolicy Niemiec. Spotkanie dotyczyło wspólnej pracy nad strategiami sprawiedliwej transformacji. W czasie spotkania wymieniłem się opiniami eksperckimi z Panią Karin Nansen – Przewodniczącą FoE International, pochodzącą z Urugwaju, a także z pochodzącą z Chorwacji – Panią Jagoda Munic – Dyrektorem Biura FoE Europe w Brukseli. 

W dniu 13 listopada 2017 roku brałem udział w spotkaniu organizacji NGO – feministek i przedstawicielek związków zawodowych na temat roli kobiet i równych szans w rozwiązaniach klimatycznych. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez WWF w sprawie dekarbonizacji miejskiego systemu transportu. Doświadczenia wymieniali przedstawiciele WWF, urzędu miejskiego w Oslo, JTC, związków zawodowych i koncernu Michalin z Paryża.

W 15 listopada 2017 roku brałem udział w spotkaniu towarzyszącym zorganizowanym przez norweskie związki zawodowe LO we współpracy z Ministerstwem Środowiska Norwegii, Pawilon Bonn, sala nr 7. Tematyka spotkania: Working together for Green Jobs. W spotkaniu uczestniczył Pan Vidar Helgesen – Minister Środowiska Norwegii. W czasie spotkania rozmawiałem m.in. z Panem Are Tomasgard – sekretarzem generalnym LO oraz z ekspertami Unio, Akademikerne na temat strategii związków zawodowych w kontekście COP24 w Katowicach. W tym samym dniu brałem udział w spotkaniu ekspertów i przedstawicieli związków zawodowych oraz Greenpeace International – reprezentowane przez Panią Dyrektor Jennifer Morgan.

Jako ekspert byłem również zaangażowany w wymianę doświadczeń z niemieckimi związkami zawodowymi w działaniach związanych ze zmianami klimatycznymi. W dniu 7 listopada 2017r. w gronie ekspertów omówiłem również z Panią Silvia Grigun z Sekretariatu Departamentu Polityki Strukturalnej, Przemysłowej i Usługowej (SID) w DGB – plan niemieckich związków zawodowych na COP23, dotyczący organizacji wizyty studyjnej przez DGB  w niemieckich zakładach przemysłowych podczas COP23 w Bonn. Niemieckie związki zawodowe w czasie COP23 zaprezentowały niskoemisyjne rozwiązania w elektrociepłowni Niehl 3 w Kolonii (temat wydajnej nowej turbiny gazowej, która została oddana do eksploatacji w kwietniu 2016 r.); Covestro AG w Dormagen – zakład produkcyjny dla polioli na bazie CO2, który został oddany do użytku w 2016r.; zakład Hydro Aluminium Rolled Products GmbH w Grevenbroich – fabryka aluminium i jej strategie zapewnienia neutralnej emisji CO2 do 2020 roku.

W dniu 14 listopada 2017 roku rozmawiałem z Panią Manuelą Matthess odpowiedzialną za sprawy Polityki energetycznej i klimatycznej w biurze Friedrich Ebert Stiftung w Berlinie oraz z Panem Frederik Moch – Kierownikiem Departamentu Polityki Strukturalnej, Przemysłu i Usług DGB w Berlinie. Rozmowy dotyczyły planów rozszerzenia działalności fundacji na sprawy energii i klimatu w Europie Środkowej poprzez biuro FES w Bratysławie oraz wstępnych planów obecności i organizacji spotkań towarzyszących dla ekspertów związkowych podczas COP24 w Katowicach.

W czasie konferencji klimatycznej COP23 w Bonn spotkałem się w dniu 6 listopada 2017 roku w grupie ekspertów z Panem Pawłem Sałkiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej, a także w dniu 7 listopada 2017 roku z Panem prof. Janem Szyszko – Ministrem Środowiska. Spotkania dotyczyły wymiany informacji o planach delegacji Polski i środowisk związków zawodowych na konferencję klimatyczną organizowaną przez UNFCCC w Bonn.

W ramach wykonywania zadań przewidzianych w umowie koordynowałem kontakty Ministerstwa Środowiska z delegacją strony pracowników na COP23 w Bonn. Prace dotyczyły przygotowania spotkania z ekspertami i przedstawicielami międzynarodowych związków zawodowych w Bonn. W sprawie kontaktowałem się bezpośrednio z dyrekcją biura Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w Brukseli i Paryżu, a także z sekretarz generalną ITUC oraz sekretarz konfederacji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). Jako ekspert przygotowałem spotkanie we współpracy z kierownictwem i pracownikami Biura Polski na COP23 w Bonn i przy wsparciu ekspertów z Polski. Przedmiotowe spotkanie Pana prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska odbyło się w dniu 8 listopada 2017r. w Pawilonie Bonn, sala 8.

Jako ekspert brałem udział w spotkaniach na zaproszenie Ministerstwa Środowiska w czasie COP23 w Bonn. W dniu 8 listopada 2018 r. wziąłem udział w wydarzeniu towarzyszącym w Pawilonie UE, sala Talin, The role of forests in the Paris Agreement: from global to local. Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska w dniu 7 listopada 2017r. uczestniczyłem również w odprawie z udziałem członków delegacji na COP23 w Bonn i kierownictwem Ministerstwa Środowiska.

W dniu 9 listopada brałem udział w spotkaniu z Panem Henryk Radelczuk (CEMEX) i z Panami Michał Jan Cichy i Marek Wasilewski (Stowarzyszenie Ruch Czystszej Produkcji) w obecności kierownictwa  Ministerstwa Środowiska. W dniu 10 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Kazimierzem  Kujdą – Prezesem NFOŚiGW na zaproszenie Ministerstwa Środowiska w Polskim Biurze w Pawilonie Bula.

W dniu 13 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu z prof. dr hab. inż. Rafałem Kobyłeckim z Politechniki Częstochowskiej poświęconemu koncepcji tzw. Biochar (aktywny węgiel) służącemu aktywnej redukcji emisji CO2. W dniu 13 listopada 2017 roku brałem udział w spotkaniu z Pawilonie Mali z udziałem przedstawicieli Delegacji Polski, i ekspertki dr Sandry Izabeli Piesik (3ideas, Habitat Coalition) poświęconej przykładom technologii endogenicznej i wsparciu międzysektorowej realizacji wdrożeń służących osiąganiu zrównoważonych celów rozwoju ONZ (infrastruktura, gospodarka wodna, leśnictwo, rolnictwo, budownictwo).

W dniu 14 listopada 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu z dr inż. Tomaszem Szczygielskim z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej na temat gospodarki w obiegu zamkniętym i wykorzystywania odpadów z elektrowni węglowych. W tym samym dniu brałem udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotyczące promocji gospodarczej przedsiębiorstw wdrażających zielone technologie. W spotkaniu obok małych i średnich firm brał również udział przedstawiciel dużych przedsiębiorstw – Pan Prezes Daniel Ozon – Jastrzębska Spółka Węglowa, który omówił sposoby wykorzystania utylizacji metanu, gazów koksowniczych i inne technologie służące poprawie stanu środowiska naturalnego.

W związku z wykonywaniem umowy jako ekspert utrzymywałem bezpośredni kontakt z członkami delegacji Polski na konferencję klimatyczną COP23 w Bonn, a także z zespołem w biurze Polski w Bonn i z pracownikami Ministerstwa Środowiska.

Grzegorz Trefon