email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

 

Liderzy organizacji związkowych z całej Europy na spotkaniu w Brukseli potwierdzili swoje zobowiązanie do walki o dobre formy zatrudnienia dla pracowników i zgodzili się, że tworzenie takich miejsc pracy musi stać się priorytetem dla Europejskiej polityki gospodarczej.

Wysokie bezrobocie, niski poziom inwestycji, wzrost zatrudnienia na platformach cyfrowych, niskiej jakości stanowiska pracy w usługach on-line prowadzą do tworzenia źle płatnych stanowisk, poczucia zagrożenia i braku bezpieczeństwa pracowników.

„Pracodawcy uzyskali korzyści w czasie kryzysu oferując pracę za niskie wynagrodzenia i na gorszych warunkach” – mówi zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ Katja Lehto-Komulainen i dodaje: „dzisiaj gospodarki europejska wraca na dobre tory, więc kreatorzy polityki powinni zająć się sprawą zatrudniania ludzi na dobrych warunkach. Musimy w końcu porzucić tą chorą ideę, że lepsza jest jakakolwiek praca niż żadna. Praca ma zapewniać człowiekowi dobre życie i godność. Złej jakości zatrudnienie rzutuje dalej niż tylko na miejsce pracy. Dobra praca generuje aktywność i wysoką produktywność, co jest dokładnie tym, czego Europa potrzebuje i do czego aspiruje. Dobrej jakości zatrudnienie jest dobre dla konkurencji, innowacji i oczekiwań nowoczesnej gospodarki.

Wszystkie dane z wielu badań w Unii Europejskiej pokazują, że silne gospodarki są powiązane z wysokiej jakości warunkami pracy”.

Ktoś zapyta: co to jest zatrudnienie wysokiej jakości? Liderzy związkowi przyjęli w Brukseli definicję tego pojęcia, która powinna być przydatna dla wszystkich unijnych instytucji i polityków zajmujących się gospodarką.

Na dobrej jakości zatrudnienie składają się:

– dobre pensje

– bezpieczeństwo zatrudnienia

– możliwość kształcenia się przez całe życie

– bezpieczne i zdrowe stanowisko pracy

– rozsądny czas pracy

– związkowa reprezentacja w miejscu pracy

EKZZ będzie zabiegać, by ta definicja jak i wszystkie inne sprawy związane z promocją dobrej jakości form zatrudnienia w Europie znalazły swój wymiar przy wdrażaniu w życie postanowień wynikających z przyjętego Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, w debatach na temat cyfryzacji, tworzeniu platform cyfrowych i przyszłości rynków pracy.