email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

24.04. w biurze Fundacji im. Friedricha Eberta odbyło się spotkanie Yasmin Fahimi, sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związków zawodowych. W spotkaniu również uczestniczyli: Marie Senden, asystentka p. Fahimi, Jan Guz, przewodniczący OPZZ, Zygmunt Mierzejewski, sekretarz generalny FZZ,  Martin Koppernock, kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady RFN w Polsce, Roland Feicht, dyrektor biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, Bastian Sendhardt, pracownik naukowy w Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce.

YasminFahimi od października 1986 roku jest członkinią Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). W latach 1987-1989 studiowała elektrotechnikę, a od 1989r. chemię na Uniwersytecie w Hanowerze, który ukończyła w 1998r. z tytułem dyplomowanej chemiczki.  
Od kwietnia do lipca 1998r. pracowała jako pracownik naukowa w Instytucie Chemii Technicznej na Uniwersytecie w Hanowerze. Wtedy też wstąpiła do Związku Zawodowego Górnictwa, Chemii i Energii (IG BCE). Od lipca 1998r. do kwietnia 2000r. była pracownikiem naukowym w Fundacji Praca i Środowisko IG BCE w Hanowerze. W latach 2000-2001 YasminFahimi ukończyła program szkoleniowy na stanowisko sekretarz związkowej w swoim macierzystym związku w okręgach Berlin i Münster, jak i w okręgu krajowym Hesja/Turyngia.

W latach 2001-2004 była sekretarz związkową ds. młodzieży IG BCE. Jej następnym stanowiskiem był okręg Recklinghausen, gdzie również pełniła funkcje sekretarz związkowej. Od kwietnia 2005 jest członkinią sztabu przewodniczącego IG BCE, gdzie była odpowiedzialna za: planowanie polityczne, komunikację strategiczną, współpracę międzynarodową, prowadziła projekt Dobra Praca, zarządzała kampaniami i zajmowała się koordynacją procesów modernizacji i reorganizacji związku. Od 2014r.YasminFahimi kierowała działem rozwoju związku i spraw zasadniczych IG BCE. Od stycznia 2014r. do grudnia 2015r. była sekretarz generalną SPD, a od 2016r. jest sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych. Tematem rozmów była „Przyszłość pracy” i „Rozwój na rynku pracy”.
Yasmin Fahimi przekonywała, że te wyzwania demograficzne są podobne po obu stronach granicy. Podkreśliła, że niemiecki rząd od zeszłego roku rozmawia o adekwatności świadczeń ze związkami zawodowymi i pracodawcami po 2030 r. - na temat określenia poziomu składek emerytalnych i poziomu świadczeń do 2045 r. Poinformowała, że jednym z rozpatrywanych rozwiązań jest wprowadzenie dodatku federalnego, pochodzącego z federalnych podatków i włączenia do powszechnego systemu w szerszym zakresie i na innych zasadach osoby pracujące na własny rachunek i wykonujących wolne zawody. Jak mówiła, dla osób z najmniejszymi dochodami czy pracujących na część etatu lub z długimi okresami bezskładkowymi (np. bezrobotnymi) przygotowywane jest nowe rozwiązanie: emerytura solidarnościowa. Świadczenie solidarnościowe byłoby wyższe o 10 proc. od najniższego zasiłku socjalnego, ale byłoby wypłacane niezależnie od sytuacji materialnej danej osoby czy jej partnera. W Niemczech ustawowo gwarantowaną emeryturę niezależnie od wieku ma osoba, która przez 45 lat opłacała składki przy przeciętnych zarobkach. Trwa dyskusja, czy jest to adekwatne świadczenie do opłacanych przez ten czas składek i ile ta emerytura powinna wynosić. Obecnie to 48 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale według obliczeń i analizy demograficznej, relacja ta będzie spadała.

ZM podziękował za zorganizowanie spotkania. Następnie przedstawił zmiany na rynku pracy w ostatnim okresie. Rynek pracy staje się rynkiem pracownika. Bezrobocie systematycznie spada. Zaczyna brakować rąk do pracy. Problemem dla związków zawodowych staje się napływ poszukujących pracy ze wschodu Europy zwłaszcza z Ukrainy. Trzeba pogodzić potrzeby firm i możliwości polskich pracowników. Podczas ostatnich lat wiele rozwiązań dotyczących rynku pracy było wzorowanych na wypracowanych w Niemczech. Stawka godzinowa jest tego ewidentnym przykładem a stanowisko strony niemieckiej przykładem na właściwy kierunek działań w UE. Wiele wprowadzonych rozwiązań np. program 500 plus spowodowały wzrost rodzimej konsumpcji co dało dodatkowy wzrost gospodarczy. Liczymy, ze wspólnie będziemy poszukiwać takich rozwiązań, które w naszych krajach zapewnią dynamiczny wzrost gospodarczy przy jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniu socjalnym. Teraz jest czas na takie działania. Po spotkaniu uroczyście na Uniwersytecie Warszawskim otworzono wystawę z myślą o przyszłości - ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego.

Zygmunt Mierzejewski