email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

23 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech polskich central związkowych z delegacją Instytutu Polityki i Studiów Strategicznych z Nigerii. W spotkaniu z ramienia Forum Związków Zawodowych wziął udział radca ds. międzynarodowych Tomasz Jasiński.

OPZZ reprezentował dyrektor Wydziału Międzynarodowego Piotr Ostrowski a NSZZ „Solidarność” ekspertka biura prawnego Komisji Krajowej Anna Kochańska. Celem wizyty delegacji z Nigerii było zapoznanie się z działaniami organizacji związkowych w Polsce oraz z ich funkcjonowaniem w ramach dialogu społecznego w obszarach rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele polskich organizacji związkowych dokonali prezentacji organizacji związkowych, struktury dialogu społecznego i odpowiedzieli na pytania gości dotyczące możliwego i skutecznego wpływania przez związki zawodowe w Polsce na kształt polityk w obszarze zatrudnienia oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.