email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 4.04.217r. odbyło się spotkanie partnerów administracji Komitetu Umowy Partnerstwa. Ze strony FZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski, który jest również przedstawicielem partnerów spoza administracji w Prezydium KUP. Uczestniczył również Przewodniczący Podkomitetu KUP ds. realizacji zasady partnerstwa. Piotr Frączak OFOP.

Podczas posiedzenia ustalono zasady współpracy w poszczególnych KM, kontrolę aktywności, opracowanie zasad współpracy w KM oraz przegląd rekomendacji z Białej Księgi. Ustalono pakiet wniosków, które ZM ma przedstawić podczas obrad Prezydium KUP. Wstępnie ustalono plan posiedzenia Podkomitetu ds. partnerstwa oraz ustalono konieczność powołania zespołów tematycznych. Podczas obrad Podkomitetu zastanowimy się nas powołaniem gremiów na kształt Krajowych Sieci Tematycznych, które sprawdziły sie w województwach. ZM poinformował, że spotka się przed Prezydium KUP z organizacjami gospodarczymi oraz naukowymi funkcjonującymi w KUP.

Zygmunt Mierzejewski