email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Odbywające się co pół roku spotkanie miało miejsce tym razem w Pradze. Spotkanie prowadził przewodniczący CMKOS ( Ceskomoravska konfederace odborovych svazu) Josef Stredula.

W spotkaniu w Pradze 11-12 października 2018 r. wzięli udział przedstawiciel FZZ – Jan Polaczek, OPZZ, NSZZ Solidarność oraz Przewodniczący organizacji związkowych CMKOS, KOZ SR i inne.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka EKZZ – p.Esther Lynch. Logistycznego wsparcia przy organizacji spotkania udzieliła Fundacja im. Friedricha Eberta.

Tematem wprowadzającym do spotkania było omówienie problemu konwergencji płac w Europie. Problem przedstawił Przewodniczący CMKOS p. Josef Stredula. Każdy z obecnych liderów przedstawił zasadnicze problemy społeczne gospodarcze i polityczne swojego kraju w kontekście konwergencji płac.

Tematami spotkania oprócz kwestii wyrównywania płac pracowników Europy Środkowo-Wschodniej z płacami pracowników Europy Zachodniej były również nadchodzące wybory europejskie i zagrożenie związane z falą populizmu. Dyskutowano też o dokumencie „Przyszłość EKZZ” i wzroście składki w roku 2019 r. o 1%.

Nie mniej ważnym tematem był temat zbliżającego się Kongresu EKZZ (ETUC Congress) w 2019 r.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnych oświadczeń organizacji związkowych w sprawie: 1) poparcia związków zawodowych Ukrainy w walce o godziwe płace i godne warunki pracy oraz 2) potępiającą polski i węgierski rząd z powodu skierowania do ECJ zrewidowanej dyrektywy odnośnie pracowników delegowanych, którego inicjatorem był OPZZ.

Uzgodniono miejsce i datę następnego spotkania. Odbędzie się ono w Bratysławie w I kwartale 2019 r.